Usługi

Jesteśmy zwolennikami prostoty i przejrzystości, dlatego zdefiniowaliśmy dwa podstawowe sposoby inspirowania naszych klientów:

3_inspiracje

Warsztaty inspiracyjne, podczas których dzielimy się wiedzą na temat doskonalenia organizacji oraz procesów w niej zachodzących. Warsztaty składają się zazwyczaj z sesji inspiracyjnej nawiązującej do najlepszych praktyk oraz obserwacji z prowadzonych przez nas badań. Zwracamy uwagę na kluczowe czynniki sukcesu przy wdrażaniu mechanizmów ciągłego doskonalenia oraz na najczęściej popełniane błędy. Sesja jest atrakcyjna ze względu na zawartość merytoryczną oraz ze względu na formę – przedstawiamy wiele przykładów, wizualizujemy je za pomocą multimediów.
Drugą część warsztatu stanowi refleksja biznesowa nad kluczowymi wyzwaniami klienta. Moderujemy dyskusję tak, aby każdy z uczestników warsztatów miał takie samo spojrzenie strategię i model biznesowy oraz na sposób w jaki są one wspierane przez procesy biznesowe i mechanizmy doskonalące.

5_czeklista

Badanie dojrzałości procesowej polegające na spozycjonowaniu organizacji na drabinie pięciu poziomów dojrzałości procesowej. Podczas badania weryfikujemy spełnienie szeregu warunków przypisanych do poszczególnych poziomów dojrzałości. Badanie obejmuje weryfikację dokumentacji, wywiady i warsztaty. Poza zweryfikowaniem poziomu dojrzałości odnosimy wyniki badania przeprowadzonego w danej organizacji do wyników przekrojowych dla branży, którą reprezentuje Klient. Bazujemy na danych zebranych przez nas podczas wszystkich edycji ogólnopolskiego badania oraz na danych zbieranych na bieżąco przez serwis bizpiro.com.

W obydwu przypadkach celem jest dla nas odnalezienie i wskazanie Klientowi potencjału do usprawnienia organizacji i jej procesów. Na życzenie Klienta pomagamy również we wdrażaniu wypracowanych rekomendacji. Na tym etapie działamy samodzielnie lub we współpracy z naszymi Partnerami – naszym wyróżnikiem jest pokora, więc zdajemy sobie sprawę, że samodzielnie nie jesteśmy w stanie skutecznie pomóc w każdym obszarze. Dla nas najważniejsze jest zainspirowanie Klienta do zmian, które pomogą mu skutecznie realizować przyjętą strategię.

Dodatkowo nasi eksperci często pracują w formule “interim” – dołączając na określony okres czasu do zespołu po stronie Klienta.

Jeśli szukacie Państwo inspiracji, a my możemy pomóc – zachęcamy do KONTAKTU.