K2 blackpearl

9 Opublikowane przez - 12/11/2013 - Uncategorized

primarylogo-black-highres_2fabrity_podstawowy_3
Nazwa narzędzia: K2 blackpearl
Producent narzędzia: SourceCode Technology Holdings, Inc.
Dystrybutor narzędzia w Polsce: FABRITY K2 Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa
www.fabrity.pl

Informacje o firmie

FABRITY to spółka w Grupie K2, wyspecjalizowana w rozwoju oprogramowania, doradztwie i realizacji projektów informatycznych dla biznesu. Działalność FABRITY koncentruje się na kompleksowym wsparciu klientów w budowaniu aplikacji optymalizujących zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) oraz wdrażaniu systemów usprawniających zarządzanie dokumentami i zawartością w przedsiębiorstwach (ECM).

Rozwiązania tworzone przez FABRITY wykorzystywane są przez klientów w kluczowych obszarach biznesowych obejmujących m.in. sprzedaż, obsługę klienta oraz zarządzanie operacyjne. Kluczowymi czynnikami jest koncentracja na wartości biznesowej tworzonych rozwiązań, z uwzględnieniem ich wysokiej użyteczności.

Od 2004 roku przedsiębiorstwo jest partnerem firmy Microsoft, a obecnie również jedną z największych w Polsce firm tworzących oprogramowanie na zamówienie w oparciu o produkty i technologie firmy Microsoft.

 

Informacje o narzędziu

K2 blackpearl to nowoczesny system klasy BPMS służący do wsparcia zarządzania procesami biznesowymi. Platforma K2 pozwala na projektowanie, tworzenie i udostępnianie aplikacji,  które umożliwiają integrację pracowników, systemów informatycznych, danych i dokumenty z procesami biznesowymi przedsiębiorstwa.

Wykorzystaniu systemu zapewnia: większą kontrola nad zarządzaniem procesami biznesowymi i zwiększone możliwości pomiaru ich efektywności, optymalizację operacyjną oraz w pełni audytowalne rozwiązania.

Platforma K2 blackpearl, której producentem jest firma Sourcecode, wdrożona została w ponad 3000 firmach na świecie i wykorzystywana jest przez ponad 2 mln użytkowników, co czyni ją jednym z najpopularniejszych systemów klasy BPMS na świecie.

W oparciu o system K2 stworzono rozwiązania dla firm takich jak m.in. GETIN Noble Bank S.A., Sanofi-Aventis, Peugeot Polska.  System znajduje zastosowanie m.in. w sektorach: przemysłowym, energetycznym, farmaceutycznym i finansowym czy administracji publicznej oraz wspiera działania w departamentach HR, IT, dziale prawnym czy dziale zakupów.

k2-podsumowanie_2

Funkcjonalności narzędzia

K2 blackpearl dostarcza wizualne narzędzia do tworzenia w pełni funkcjonalnych aplikacji procesowych złożonych ze schematów procesowych (workflow), formularzy użytkowników, środowiska do raportowania oraz mechanizmów pozwalających na integrację z innymi systemami.

Przekrój narzędzi umożliwia tworzenie projektów przy wykorzystaniu Microsoft Visio, Microsoft Visual Studio, a w przypadku integracji procesów w portalu bazującym na Microsoft SharePoint, bezpośrednio w tym portalu, przy użyciu techniki „drag&drop”. Różnorodność ta pozwala na zaangażowanie w tworzenie aplikacji osób o różnych kompetencjach – od specjalistów z jednostek biznesowych firmy, po profesjonalnych programistów. Dzięki temu platforma K2 znajduje zastosowanie zarówno przy budowie niewielkich rozwiązań wspierających pracę pojedynczego działu, jak i złożonych i wysokowydajnych rozwiązań wspierających kluczowe procesy.

narzdzia_2

K2 blackpearl pozwala na wykorzystanie dostarczonych komponentów lub samodzielnie tworzenie i konfigurację nowych elementów. Komponenty te (np. reguły biznesowe, fragmenty procesów, itd.) mogą być współdzielone w różnych aplikacjach co ułatwia i przyspiesza tworzenie nowych rozwiązań. Dodatkowo system wspiera również budowanie formularzy (własny generator), tworzenie interface-ów użytkownika w różnych technologiach (np. ASP.NET i Microsoft InfoPath) oraz integrację z aplikacjami działającymi na innych platformach (connector’y np. do SAP).Dzięki udostępnieniu portalu procesów użytkownicy zyskują akces do utworzonych rozwiązań. Bezpieczeństwo dostępu zapewniane jest poprzez integrację z firmowym katalogiem użytkowników, skąd również pobierana jest wymagana informacja o strukturze organizacyjnej. Mechanizm Single Sign-On ułatwia pracę użytkownikom autoryzując ich we wszystkich systemach zintegrowanych w ramach realizowanego procesu biznesowego.

Mechanizmy raportowania dostępne w K2 blackpearl zapewniają możliwość prowadzenia szczegółowego monitoringu procesów biznesowych, a także prowadzenia analiz np. średnich czasów trwania procesów, aktywności użytkowników, itp. Dzięki elastycznemu kreatorowi możliwe jest tworzenie zarówno prostych jak i zagregowanych raportów, ujmujących dane o procesach w kontekście danych biznesowych. Pozwala to na prowadzenie przekrojowych analiz według określonych zmiennych. Dodatkowo raporty mogą być udostępniane w środowisku portalowym, działającym w firmie lub w środowisku samego systemu.

W oparciu o dane z monitoringu K2 blackpearl pozwala na optymalizację procesów biznesowych. System przygotowany jest do częstej rekonfiguracji parametrów procesów i wprowadzania zmian. Dzięki architekturze rozwiązania, bazującej na niezależności elementów aplikacji i możliwości ich oddzielnego modyfikowania oraz w oparciu o możliwości wdrażania zmian w czasie rzeczywistym bez konieczności wstrzymywania funkcjonowania aplikacji, nawet zaawansowane zmiany są prostsze do przeprowadzenia. Dodatkowo system wspiera wersjonowanie modyfikowanych i wdrażanych elementów aplikacji, co pozwala na szybkie wycofanie zmian i powrót do poprzedniej konfiguracji.

projektowanie-procesw_2

 Platforma K2 umożliwia integrację z wieloma systemami dostępnymi na rynku i już wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie. Architektura systemu jest oparta na Microsoft .NET, Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server. Produkt zintegrowany jest ściśle z pakietem MS Office, systemami Microsoft SharePoint Portal Server oraz Microsoft BizTalk Server. W pakiecie dostarczanym przez producenta znajduje się szereg komponentów umożliwiających integrację z tymi systemami w podstawowym zakresie, niejako „z pudełka”. Dodatek K2 connect umożliwia integrację z systemem SAP, co pozwala na szybkie włączenie systemu typu LoB w procesy biznesowe i prawdziwą integrację w nich ludzi, systemów i zasobów przedsiębiorstwa.

 

 

Facebooktwitterlinkedin