Benchmarki

Chcesz porównać wyniki pomiarów dla poszczególnych mierników w Twojej organizacji z wartościami rynkowymi?

W tym miejscu wkrótce będziesz w stanie kupić benchmarki dla najczęściej występujących mierników procesów.
Materiał dla danego miernika będzie zawierał:

  • nazwę miernika,
  • algorytm wyliczania wartości dla danego miernika,
  • wartość rynkową (w postaci średniej i mediany wartości pochodzących z organizacji dzielących się z nami tymi informacjami),
  • informacje o branżach, z których pochodzą wartości,
  • informację o liczbie organizacji, z których pochodzą informacje o wartościach składających się na wartość uśrednioną i medianę,
  • informację z jakiego okresu pochodzą wartości.

Będziemy umożliwiali dwa rodzaje rozliczenia:

  • rozliczenie finansowe (benchmark do każdego miernika będzie posiadał swoją cenę),
  • rozliczenie barterowe (otrzymasz benchmark dla miernika w zamian za udostępnienie informacji o jego wartości w Twojej organizacji.