• Materiał powstał na bazie przeprowadzonego w 2020 roku badania dojrzałości procesowej organizacji funkcjonujących w Polsce. Zawarte w nim zostały wybrane aspekty badania dojrzałości procesowej z wyodrębnionymi wynikami dot. administracji publicznej. Liczba respondentów, którzy wzięli udział w badaniu dojrzałości procesowej: 143 Liczba respondentów reprezentujących branżę bankową: 20 (14% ogółu respondentów)
  • Materiał powstał na bazie przeprowadzonego w 2020 roku badania dojrzałości procesowej organizacji funkcjonujących w Polsce. Zawarte w nim zostały wybrane aspekty badania dojrzałości procesowej z wyodrębnionymi wynikami dot. organizacji z branży bankowej. Liczba respondentów, którzy wzięli udział w badaniu dojrzałości procesowej: 143 Liczba respondentów reprezentujących branżę bankową: 21 (15% ogółu respondentów)
  • Materiał powstał na bazie przeprowadzonego w 2020 roku badania dojrzałości procesowej organizacji funkcjonujących w Polsce. Zawarte w nim zostały wybrane aspekty badania dojrzałości procesowej z wyodrębnionymi wynikami dot. organizacji z branży profesjonalnych usług wspólnych – tzw. centrów outsourcingowych (BPO / GBS / SSC). Liczba respondentów, którzy wzięli udział w badaniu dojrzałości procesowej: 143 Liczba respondentów reprezentujących branżę profesjonalnych usług wspólnych: 26 (18% ogółu respondentów)
Go to Top