Szkolenie obejmuje kilkadziesiąt filmów szczegółowo pokazujących jak wykonać każdy kolejny krok w analizie danych procesowych. Nie zawiera teorii. Wszystkie zaprezentowane analizy wykonane są w oparciu o praktyczne przykłady, w wielu przypadkach na bazie rzeczywistych zanonimizowanych danych. Omówione zostały kluczowe zagadnienia związane z prowadzeniem analiz, począwszy od etapu przygotowania zebranych danych, poprzez wybór właściwej metody i wykonanie analizy z wykorzystaniem systemu Minitab aż do etapu interpretacji uzyskiwanych wyników i komunikowania ich w organizacji w taki sposób aby inspirowały do podjęcia działań optymalizacyjnych. To szkolenie ma przynieść efekt w postaci nabycia praktycznych umiejętności przydatnych w Twojej pracy. Dlatego wskazane jest wielokrotne odtwarzanie poszczególnych filmów i na ich podstawie wykonywanie ćwiczeń.  
Po zakupie szkolenia otrzymasz kod dostępu do platformy e-learningowej ze szkoleniem.