Project Description

ADONIS

Nazwa narzędzia: ADONIS
Producent narzędzia: BOC Group
Dystrybutor narzędzia w Polsce:
BOC Information Technologies Consulting sp. z o. o.
Pańska 96 lok. 59
00-837 Warszawa, Tel:   +48-22-628 00 15, Fax:  +48-22-621 66 88,
e-mail: boc@boc-pl.com

Ogólne informacje o narzędziu:

ADONIS jest narzędziem wspomagającym zarządzanie procesami biznesowymi, pozwalającym na projektowanie procesów biznesowych, produktów, struktur organizacyjnych oraz systemów IT z wykorzystaniem modeli graficznych.
ADONIS pozwala na łatwe tworzenie modeli z wykorzystaniem intuicyjnego edytora graficznego. Bardziej doświadczeni użytkownicy mogą dodatkowo oszczędzić czas dzięki wykorzystaniu edytora tabelarycznego oraz opcji aktualizacji modeli i obiektów poprzez raporty modułu analizy.
ADONIS oferuje też szereg mechanizmów analizy służących przykładowo do ustalania zapotrzebowania na personel, kosztów procesu, czy też długości trwania procesu. W tym celu użytkownik ma do dyspozycji rozbudowaną bibliotekę z algorytmami symulacji.
Możliwe jest też śledzenie zdefiniowanych parametrów procesów (Key Performance Indicators – KPI) z wykorzystaniem mechanizmów ewaluacji.
Modele stworzone w systemie ADONIS można łatwo udostępnić szerokiemu gronu odbiorców – zarówno jako dokumenty do druku (Word, PDF), takie jak księgi jakości oraz opisy procesów, jak i poprzez Intranet w formie dokumentacji HTML (strony WWW zachowujące wszelkie powiązania między modelami i obiektami i wszystkie dane obiektów).
System ADONIS oferuje wsparcie dla wielu popularnych scenariuszy (opisanych dalej) oraz, dzięki elastycznej metodzie, może być dostosowany do dowolnych wymagań Klienta.

Typowe scenariusze zastosowań systemu ADONIS to m. in.:

 • Modelowanie i publikacja procesów
 • Zarządzanie organizacją: tworzenie procedur i instrukcji dla pracowników, opis stanowisk pracy
 • Wsparcie dla zarządzania wersjami i akceptacji modeli i procedur
 • Optymalizacja procesów (symulacja, porównywanie stanu obecnego z wariantami stanu docelowego, benchmarking)
 • Procesowe zarządzanie wiedzą i kompetencjami (portale procesów)
 • Controlling (analiza kosztów procesu, zarządzanie wydajnością organizacji poprzez monitoring kluczowych wskaźników – KPI)
 • Zarządzanie kosztami (z wykorzystaniem Time-Driven Activity Based Costing oraz Rachunku Kosztów Procesów)
 • Zarządzanie jakością i tworzenie dokumentacji na potrzeby ISO
 • Planowanie zatrudnienia i wyliczanie zapotrzebowania na zasoby w oparciu o procesy
 • Oparte o procesy zarządzanie ryzykiem operacyjnym (Basel II, SOX, Solvency II) oraz zgodnością (compliance management)
 • Specyfikacja i rozwój oprogramowania w oparciu o procesy
 • Tworzenie architektury zorientowanej na usługi (Service Oriented Architecture)

System ADONIS jest wykorzystywany na całym świecie przez setki firm, które poszukiwały elastycznego i intuicyjnego oprogramowania pomagającego zarządzać procesami. Użytkownikami systemu ADONIS są m.in.:

 • Allianz
 • Austrian Airlines
 • Commerzbank
 • Correos
 • Deutsche Bank
 • Deutsche Post
 • DHL Express
 • EADS CASA
 • Generali
 • Grupa Ergo
 • Grupa Munich Re
 • Liebherr
 • Ministerstwo Finansów landu Brandenburgia
 • OMV
 • Raiffeisen
 • Telefónica
 • UNIQA
 • Vodafone
 • voestalpine

 

Funkcjonalność narzędzia:

Przejrzysta metoda modelowania i intuicyjna obsługa

ADONIS łączy w sobie prostotę dla początkujących użytkowników z dużymi możliwościami dostępnymi dla bardziej zaawansowanych osób. W zależności od potrzeb użytkownika można pokazywać tylko te obiekty, które są dla niego istotne, wizualizować elementy modelu (np. w celu pokazania jak przepływa dany dokument w ramach procesu), a także definiować, które atrybuty obiektów użytkownicy mają uzupełniać. Dzięki temu z jednego modelu może korzystać wiele grup użytkowników, a każdy użytkownik może pracować w sposób, który sprzyja produktywności. Dodatkowo, użytkownicy są w stanie efektywnie pracować z systemem już po krótkim szkoleniu.

Możliwość dostosowania narzędzia do potrzeb Klienta

ADONIS oferuje wsparcie dla wszystkich etapów zarządzania procesami oraz dla najważniejszych scenariuszy. Możliwe jest jednak dostosowanie systemu do w zasadzie dowolnych potrzeb Klienta poprzez customizację. Dzięki temu system można łatwo dopasować do nowych oraz zmienionych obszarów zastosowania.

Wygodna praca z modelami procesów o różnej szczegółowości

System ADONIS pozwala na łatwe tworzenie hierarchii procesów i umożliwia szybkie przechodzenie między różnymi poziomami szczegółowości map. Możliwe jest też wizualizowanie zawartości zagnieżdżonych modeli (modeli do których odwołują się obiekty znajdujące się w naszym aktualnie otwartym modelu). W ten sposób można np. pokazać proces główny wraz z jego podprocesami w jednej grafice.

Mechanizm referencji

Tradycyjnie wykorzystywane do modelowania narzędzia nie potrafią przechowywać informacji o wzajemnych powiązaniach między elementami organizacji (np. między czynnościami w procesie, a wykonawcami tych czynności oraz wykorzystywanymi dokumentami), przechowują je w formie tekstowego opisu, czy też dodatkowych obiektów zaburzających czytelność modelu. ADONIS korzysta w tym celu z mechanizmu referencji między modelami i obiektami, co poprawia czytelność modeli, pomaga łatwo aktualizować modele (oraz dokumentację procesów) w wypadku zmian w organizacji, jak również analizować wzajemne powiązania.

Odwołania do zewnętrznych zasobów

Duża część organizacji posiada wiele źródeł wiedzy i informacji dla osób zajmujących się procesami – mogą to być dokumenty dobrych praktyk, bazy Lotus Notes/Domino, kursy e-learningowe, czy po prostu gotowe szablony dokumentów, z których należy korzystać. ADONIS pozwala zamieszczać odwołania do tych wszystkich zasobów w odpowiednich miejscach modeli procesów, dzięki czemu pracownicy mają dostęp do potrzebnych im zasobów – zarówno w systemie, jak i przy korzystaniu z wygenerowanej dokumentacji HTML.

Zaawansowane możliwości generacji dokumentacji

Modele stworzone w systemie ADONIS można opublikować w formie dokumentacji do wydruku (Word, PDF, …), jak również udostępnić w sieci wewnętrznej jako HTML. Publikacja dokumentacji wymaga minimalnego nakładu pracy, a korzystanie z wygenerowanej dokumentacji nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Możliwe jest również proste tworzenie raportów przez moduł analizy, jak też zapisywanie wyników symulacji na potrzeby dalszej analizy danych.

Rozbudowane mechanizmy oceny procesów

ADONIS posiada bogate funkcjonalnie komponenty służące do oceny modeli, jak np.: komponenty analizy i symulacji. Umożliwiają one optymalizację procesów, a także wyliczanie zapotrzebowania na personel i zasoby.

Mechanizmy wspierające tworzenie poprawnych modeli

ADONIS oferuje różnorodne mechanizmy umożliwiające automatyczne sprawdzanie zgodności tworzonych modeli z ustalonymi kryteriami poprawności. W komponencie analizy można dodatkowo tworzyć własne raporty badające spójność modeli lub korzystać z już istniejących (np.: pozwalających wyszukać wszystkich czynności bez opisu lub procesy bez osoby odpowiedzialnej).

Wsparcie dla pracy grupowej

ADONIS w wersji klient-serwer przechowuje wszystkie modele we wspólnej bazie danych, co ułatwia pracę grupową na tym samym zbiorze modeli. W zależności od potrzeb informacyjnych i uprawnień, użytkownikowi przypisuje się dostęp do konkretnych grup modeli oraz funkcjonalności systemu.

Wygodna praca z wersjami modeli

System wspiera pracę z wieloma wersjami modeli z możliwością definiowania uprawnień dla konkretnych grup użytkowników. ADONIS dba o spójność i wysoką jakość modeli oraz pomaga unikać pomyłek związanych z zarządzaniem wersjami. Można też łatwo ustalać różnice między wersjami i śledzić historię zmian modelu.

Prosta administracja

ADONIS współpracuje ze standardowo wykorzystywanymi bazami danych (MS SQL Server, Oracle, DB2), co ułatwia instalację i późniejsze administrowanie systemem. Nakład pracy dla administratorów minimalizują też takie funkcjonalności, jak wsparcie dla Single Sign On.

Polityka licencyjna oraz pochodzenie komponentów

ADONIS w wersji klient-serwer jest licencjonowany w oparciu o model “Concurrent use” (licencja pływająca). Oznacza to że oprogramowanie klienckie może być zainstalowane na dowolnie wielu komputerach, jednakże liczba równoczesnych połączeń z bazą danych zależy od liczby wykupionych licencji. Dodatkowo – wszystkie funkcjonalności są zintegrowane w jednym narzędziu i pochodzą od jednego producenta, co przekłada się na większy komfort pracy, brak potrzeby zakupu dodatkowych licencji. Daje to Klientom pewność, co do tego, że będą mieć dostęp do wszystkich potrzebnych im opcji.

Modelowanie

Komponent modelowania pozwala tworzyć i edytować modele z wykorzystaniem intuicyjnego, graficznego edytora modeli. Użytkownicy, chcący błyskawicznie wprowadzać i edytować duże ilości uporządkowanych danych, mogą też skorzystać z tabelarycznego edytora modeli.

Akwizycja

Jeśli istnieją już dane, które chcemy wykorzystać tworząc modele procesów i zasobów, do dyspozycji jest komponent akwizycji danych HOMER, który pomaga przejmować ustrukturyzowane dane z arkuszy MS Excel.

Analiza

Komponent analizy pozwala badać i edytować modele, jak również tworzyć własne raporty. Użytkownicy mają do dyspozycji predefiniowane raporty badające np. koszty czynności, jak również kwerendy wychwytujące błędy i braki w modelach oraz pomagające zarządzać komentarzami co do zawartości modelu. Możliwe jest zarówno tworzenie własnych zapytań, jak również rozbudowa listy tych predefiniowanych.

Symulacja

Przy pomocy komponentu symulacji można badać czasy i koszty procesów, jak również analizować różne wersje procesów docelowych w celu wybrania optymalnego kandydata do wdrożenia.

Ewaluacja

Komponent ewaluacji oferuje mechanizmy porównywania i oceny modeli stanu docelowego oraz monitoringu wskaźników, dla aktualnie wykonywanych procesów (KPI controlling).

Import/Eksport

Komponent Import/Export umożliwia wymianę danych o modelach systemu ADONIS (XML/ADL), generowanie kodu BPEL/WSDL z modeli (w standardzie), jak również integrację dodatkowych interfejsów (np. XMI, XPDL, FDL).

Minimalne wymagania systemowe:

System: Windows 2000/XP/Vista; CPU: Pentium III lub lepszy, co najmniej 800MHz; Pamięć: co najmniej 512MB RAM; Dysk twardy: ok. 300 MB (w zależności od konfiguracji); Monitor: co najmniej 1024 x 768

Dodatkowe informacje:

Więcej infomacji o systemie ADONIS: http://www.boc-group.com/pl/ADONIS
Darmowa wersja – ADONIS:Community Edition: http://www.adonis-community.com
Kanał YouTube BOC Polska: http://www.youtube.com/user/bocpolska