Project Description

AUTOMATE YOUR BUSINESS

Nazwa systemu:

Nazwa i dane kontaktowe producenta / dystrybutora:

JT Weston sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 29
Atrium Plaza, 00-867
Warszawa
Tel kontaktowy:  +48 22 378 16 63
Neula.co


Informacje o systemie:

Czym jest NEULA?

System NEULA to innowacyjna platforma automatyzacji procesów biznesowych wraz z silnikiem obiegu dokumentów, zaawansowanych reguł decyzyjnych oraz kolejkowania spraw. NEULA dostarcza gotowe rozwiązania dla biznesu w obszarach takich jak:

 • Elektroniczny Obieg Dokumentów EOD (np. obieg umów, obsługa pism przychodzących i wychodzących, repozytorium i obieg umów, obieg wniosków na Zarząd)
 • Finanse (np. obieg faktur z OCR)
 • HR (np. on-boarding pracownika, obsługa wniosków urlopowych, ankiety pracownicze, rejestracja czasu pracy)
 • Sprzedaż (np. zarządzanie lejkiem sprzedażowym)
 • Obsługa klienta (np. zarządzanie reklamacjami)
 • Compliance (np. RODO, whistleblowing)
 • Bezpieczeństwo (np. analiza wpływu zdarzeń na biznes – BIA, zarządzanie incydentem bezpieczeństwa)

W czym pomaga NEULA?

NEULA umożliwia szybkie przekształcenie dowolnego procesu manualnego w proces automatyczny bez konieczności prowadzenia prac programistycznych dzięki graficznemu kreatorowi formularzy oraz intuicyjnemu systemowi parametryzacji procesów.

Dzięki NEULA z dnia na dzień:

 • zautomatyzujesz swoją organizację,
 • poznasz koszt oraz czas realizacji swoich procesów,
 • a przede wszystkim będziesz mógł optymalizować procesy i zmieniać je w kilku prostych ruchach – przestawienie sekwencji działań w Twoim nowym automatycznym procesie odbywa się poprzez przesuwanie elementów na mapie i nie wymaga programowania!

Na czym polega innowacyjność rozwiązania?

 • NEULA pozwala na szybkie tworzenie aplikacji opartych o procesy biznesowe i co najważniejsze elastyczne ich dostosowanie do zmieniających się potrzeb I oczekiwań biznesu
 • NEULA zbudowano w oparciu o intuicyjne i starannie wykonane interfejsy użytkownika, przyjazne dla użytkowników
 • NEULA to wydajny i skalowalny system o niskich wymaganiach sprzętowych, dostępny zarówno w chmurze (Microsoft Azure) jak i jako rozwiązanie „on-premise”
 • NEULA wyróżnia się wysoką dostępnością, niskim kosztem utrzymania i administracji systemu
 • NEULA dostarcza szerokie możliwości integracyjne, zapewniając komunikację z istniejącymi w firmie systemami, jak i serwisami zewnętrznymi

Jakie są główne funkcjonalności rozwiązania?

 • Designer procesu – unikalny, nowoczesny oraz funkcjonalny interfejs graficzny pozwala w łatwy i szybki sposób tworzyć czytelne i przejrzyste mapy procesów.
 • Silnik reguł decyzyjnych – kreator reguł daje możliwość stworzenia prostych oraz zaawansowanych warunków przepływu działań i informacji dla dowolnej liczby ścieżek procesu.
 • Kreator formularzy – umożliwia zaprojektowanie niemalże dowolnego, interaktywnego formularza bez konieczności prowadzenia prac programistycznych
 • Moduł optymalizacji procesów – pozwala na oglądanie mapy w wielu wymiarach celem identyfikacji „wąskich gardeł” i innych ograniczeń
 • Moduł symulacji procesów – umożliwia odtworzenie realnej sytuacji biznesowej i podgląd przebiegów wielu spraw jednocześnie
 • Zarządzanie wieloma instancjami procesów – dzięki unikalnej architekturze platforma umożliwia łatwy i intuicyjny sposób zarządzania wieloma wdrożeniami tego samego procesu w ramach jednej organizacji (np. osobne instancje dla poszczególnych oddziałów firmy).
 • Monitorowanie i raportowanie – zaawansowane raporty umożliwiają dostosowanie zakresu prezentowanych informacji do potrzeb odbiorców na różnych szczeblach organizacji

Grafika 1. Przykładowy ekran NEULA – projektowanie procesu

Grafika 2. Przykładowy ekran NEULA – raportowanie i statystyki

Informacje o producencie / dystrybutorze:

Kim jesteśmy?

JT Weston jest firmą doradczą oraz innowacyjnym software house’m. Dostrzegamy potrzeby swoich klientów oraz luki i możliwości rynku, podejmujemy się realizacji innowacyjnych przedsięwzięć organizacyjnych i technologicznych, aby następnie móc zaoferować swym klientom gotowe do wdrożenia rozwiązania.
Oprócz własnego, dedykowanego rozwiązania – platformy NEULA, JT Weston jest również oficjalnym dystrybutorem Platformy PPM Sciforma (Zarządzenie portfelami projektów).

Usługi oferowane przez JT Weston obejmują:

01.Doradztwo IT

Strategia i transformacja IT
IT Governance
Jakość danych i Data Governance
Narzędzia Data Quality Management

02.Doradztwo biznesowe

Planowanie strategiczne
Digital transformation
Optymalizacja procesów biznesowych

03.Zarządzanie bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Ryzyko operacyjne i ciągłość działania
Testy penetracyjne

0.4 Zgodność regulacyjna / Compliance

RODO (GDPR)
Wytyczne IT KNF
Rekomendacja D i M KNF
Whistleblowing
Kompleksowe zarządzanie compliance

0.5 Outsourcing

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)
Funkcje IT (IT Manager, Security Officer)
Funkcje zarządzania jakością danych

Opinie klientów:

„Jednym z kryteriów wyboru platformy była jej łatwość obsługi i możliwości samodzielnego wdrażania aplikacji”
Principal Architect, Dariusz Tomaszewski, Payback

***

“Przez lata mojej pracy związanej z zarządzaniem procesami brakowało mi właśnie takiego narzędzia. NEULA może być używane w wielu obszarach biznesowych. Co więcej dostarcza bardzo dobry balans pomiędzy adresowaniem potrzeb biznesowych i użytecznością.”
Maciej Czajkowski, Dyrektor Działu Operacyjnego BOŚ Dom Maklerski

***

„Firma JT Weston realizuje powierzone prace z należytą starannością, sumiennie i terminowo, niejednokrotnie przewyższając oczekiwania klienta. Polecam ją, jako dostawcę platformy NEULA oraz usług doradczych.”
Dyrektor Biura Organizacji Urzędu, Adam Grzegrzółka, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

***

Plany rozwojowe:

Co planujemy?

Obecnie koncentrujemy się na aplikacjach dedykowanych dla biznesu jak również prowadzimy prace badawcze i rozwojowe w nowych innowacyjnych obszarach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji,  robotyki (RPA – Robotic Process Automation), elementów Internetu Rzeczy (IoT) – np. przy rozwoju koncepcji inteligentnych miast (Smart City).

Wymagania techniczne:

Wymagania środowiskowe

 • Dowolny System Operacyjny z zainstalowanym środowiskiem JVM
 • Baza danych PostgreSQL

Innowacyjne technologiczne rozwiązanie

 • NEULA to wysoce wydajny system z rozproszonym przetwarzaniem, stworzony w oparciu o sprawdzone i nowoczesne technologie,
 • Unikalna architektura systemu umożliwia wgranie nowych wersji systemu bez konieczności migracji danych,
 • Dzięki zastosowaniu bazy typu NoSQL stworzono wysoce skalowalne środowisko,
 • NEULA wyróżnia się niskim kosztem wdrożenia i utrzymania, ponieważ system został oparty o darmowe technologie oraz wyeliminowano zbędne komponenty z architektury (jak np. serwer aplikacji).


Polityka cenowa:

NEULA dostępna jest w:

 • Chmurze (Microsoft Azure)
 • Środowisku klienta (on-premise)

Dostępne modele licencjonowania obejmują:

 • Licencje za użytkownika
 • Licencje na proces/aplikację

Więcej informacji na stronie Neula.co