Project Description

DOJRZAŁOŚĆ PROCESOWA POLSKICH ORGANIZACJI – 2013

Zapraszamy do zapoznania się z raportem “Dojrzałość procesowa polskich organizacji”. Raport jest podsumowaniem drugiej edycji badania dojrzałości polskich organizacji, które zostało przeprowadzone na przełomie roku 2012 i 2013. Celem badania pozostało spozycjonowanie polskich organizacji na szczeblach dojrzałości procesowej. W drugiej edycji mogliśmy sobie pozwolić również na poszerzenie celu o zbadanie zmian, jakie zaszły od badania przeprowadzonego w 2010 roku.

Badanie podsumowane raportem przeprowadzone zostało w dwóch wymiarach: ilościowym i jakościowym. Część ilościowa bazowała na ankiecie internetowej, którą wypełniały osoby zapewniające reprezentatywność próby  (różne stanowiska, różne branże, różne lokalizacje, różna wiedza o zarządzaniu procesowym). Udało się nam zebrać 164 poprawnie wypełnione ankiety. Część jakościowa to wywiady pogłębione przeprowadzone z przedstawicielami dziewięciu dużych przedsiębiorstw o rozpoznawalnej marce. Wywiady prowadzone były według spójnego scenariusza. Informacje pozyskane z wywiadów pomogły nam w interpretacji i wzmocnieniu danych ilościowych. Raport wzbogacony został o szereg cytatów z wypowiedzi osób, z którymi przeprowadziliśmy wywiady. Nie kierujemy raportu wyłącznie do ekspertów procesowych, wręcz przeciwnie – mamy nadzieję, że efekt naszej pracy będzie zachęcał wszystkich użytkowników do samodzielnego pozycjonowania swoich organizacji na szczeblach dojrzałości procesowej.

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać raport na wskazany adres e-mail.