Project Description

DOSKONALENIE PROCESÓW W SEKTORZE USŁUGOWYM W POLSCE. STAN OBECNY I TRENDY NA PRZYSZŁOŚĆ. Część II.

Zapraszamy do lektury drugiej części raportu – Doskonalenie procesów w sektorze usługowym w Polsce. Stan obecny i trendy na przyszłość.

Raport prezentuje wybrane wyniki analizy firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, w aspekcie doskonalenia procesów. Analizą objęto dwie grupy firm:

  • Centra usług wspólnych SSC (Shared Service Centres) oraz outsourcingu BPO (Business Process Outsourcing),
  • Centra/piony operacyjne firm sektora finansowego (głównie banków).

Analizę przeprowadził zespół ekspertów Lean Enterprise Institute Polska, specjalizujących się w reorganizacji firm usługowych, we współpracy z Association of Business Service Leaders (ABSL) oraz Komitetem ds. jakości usług finansowych (KJUF) przy Związku Banków Polskich. Badanie objęło firmy zarówno zaawansowane jak i średniozaawansowane w dziedzinie doskonalenia procesów. W raporcie przedstawiono nie tylko stan obecny, ale również nowe trendy i możliwości w zakresie podwyższania jakości, produktywności, budowania kultury doskonalenia. Wskazano także niedostrzeżone dotychczas obszary usprawniania procesów usługowych. Analizie poddano firmy realizujące procesy bankowe, ubezpieczeniowe, kadrowe, księgowe, archiwizacji, usług IT, korespondencji masowej oraz windykacji.

Autorzy raportu: Dr Remigiusz Horbal, Krzysztof Drozd, Małgorzata Góral

Z drugą częścią raportu zapoznasz się TUTAJ.