Project Description

EA & BPM CONFERENCE EUROPE 2016

W połowie czerwca bieżącego roku miało miejsce jedno z najbardziej prestiżowych na świecie wydarzeń związanych z zarządzaniem procesami biznesowymi – Business Process Management Conference. Było to bez wątpienia najważniejsze tego typu wydarzenie w Europie. Tegoroczna edycja konferencji była połączona (współorganizowana) z konferencją dotyczącą architektury korporacyjnej.

Wydarzenie zgromadziło rzesze praktyków i ekspertów zarządzania procesowego i architektury korporacyjnej z firm całego świata, m.in. z Australii, Nowej Zelandii, Chin, Stanów Zjednoczonych, Rosji.
Jako osoba odpowiedzialna od kilku lat za architekturę procesów w Orange Polska miałam przyjemność podzielić się podczas konferencji naszymi doświadczeniami we wdrażaniu i doskonaleniu podejścia procesowego. Kluczowymi tematami mojej prezentacji były: ewolucja architektury procesów w kontekście zmian otoczenia i modelu biznesowego organizacji oraz integracja podejścia procesowego z systemami zarządczymi wdrożonymi w organizacji (zarządzanie ryzykiem, zarządzanie przez cele itp.).
Orange Polska, w ostatnich latach, musiało sprostać wielu zmianom zachodzącym w dynamicznym otoczeniu firmy. Najważniejsze z nich to: porozumienie z UKE, które silnie ingerowało w samą organizację i jej cele, coraz większa i agresywniejsza biznesowo konkurencja oraz szereg decyzji regulacyjnych, o znaczącym wpływie na wartość całego rynku telekomunikacyjnego. Wszystkie te elementy pociągały za sobą wiele decyzji i zmian wewnętrznych, które przebudowywały model biznesowy organizacji. Zmiana celów oraz środowiska, w którym organizacja działa wymusiły konieczność dopasowania zarówno architektury procesów (poprzez identyfikację nowych procesów w łańcuchu wartości) jak i zasad zarządzania nimi (poprzez wprowadzenie ograniczeń w komunikacji procesowej wynikających z wdrożenia zasad Porozumienia z UKE oraz poprzez zdefiniowanie nowych ról procesowych, które zapewniały respektowanie postanowień Porozumienia).
Uczestniczyłam również w panelu dyskusyjnym, podczas którego wymieniane były doświadczenia i poglądy na temat aspektów kluczowych przy wdrażaniu zarządzania procesami w różnych organizacjach. Wśród najbardziej problematycznych zagadnień uczestnicy wymieniali wskazywanie właścicieli procesów i przekonywanie organizacji do zarządzania procesami biznesowymi. Wypowiedzi panelistów wskazywały na różne podejście do obu zagadnień. Zawsze jednak było ono zależne od postaw i zaangażowania zarządu oraz kultury organizacyjnej w zakresie procesów i ich rzeczywistego znaczenia dla organizacji.
W mojej ocenie formuła konferencji umożliwiała z jednej strony zapoznanie się z praktycznymi rozwiązaniami różnych organizacji we wdrażaniu podejścia procesowego, z drugiej zaś poznanie najnowszych trendów w tej dziedzinie omawianych przez światowej klasy ekspertów.
Doświadczenia praktyków wskazują na zalety wdrażania holistycznego modelu zarządzania procesami, który zakłada definiowanie procesów poczynając od łańcucha wartości organizacji aż do poziomu szczegółowego. Te same doświadczenia pokazują też pragmatyczne wykorzystanie takiego modelu poprzez definiowanie tylko obszarów koniecznych z punktu widzenia celów organizacji oraz opisywanie rozwiązań procesowych w sposób prosty i zrozumiały dla każdego.
Eksperci prezentowali wiele metod definiowania organizacji procesowej czy przeprowadzania zmian w przedsiębiorstwach. Jedną z ciekawszych koncepcji transformacji organizacji w oparciu o procesy zaprezentował Roger Burlton z Process Renewal Group. Poruszył On ważną kwestię kształtowania pożądanych zachowań pracowników, zgodnych z celami wprowadzanych zmian. Było to dla mnie interesujące i inspirujące podejście, ponieważ zdecydowana większość projektów transformacyjnych, w których do tej pory brałam udział, skupiała się raczej na adresowaniu twardych aspektów zmian związanych z przekształceniami w regulacjach czy systemach informatycznych.

Dywersyfikacja prelegentów, prezentacji i poruszanych aspektów zarządzania procesami biznesowymi to wspaniałe doświadczenie, którego byłam nie tylko świadkiem, ale i pełnoprawnym uczestnikiem.

Szczegółowe informacje na temat konferencji (agenda, możliwość zakupienia materiałów, zdjęcia) dostępne są na stronie http://www.irmuk.co.uk/bpm2016/, na którą wszystkich zapraszam.

Halina Pomykała
Kierownik Zarządzania Procesami, Orange Polska