Project Description

FERRYT ENTERPRISE PLATFORM

Nazwa systemu:

Ferryt Enterprise Platform

Nazwa i dane kontaktowe producenta / dystrybutora:

DomData AG Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 75
60-479 Poznań

Telefon: +48 61 849 70 01
Faks: + 48 61 849 70 09
e-mail: home@domdata.com
www.domdata.pl


Informacje o systemie:

Ferryt to platforma do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi stworzona przez  firmę DomData. Od wielu lat rozwiązanie dostosowujemy do potrzeb i wymagań organizacji reprezentujących takie sektory jak: bankowość i inne usługi finansowe, handel, produkcja, logistyka. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologicznie platformy, zrealizowaliśmy największe wdrożenia systemów klasy BPMS w Polsce.

Ferryt cechuje się elastycznością, zapewniającą łatwą i szybką rozbudowę o nowe funkcje biznesowe i moduły

dostosowane do zmieniających się potrzeb organizacji. Dzięki platformie, organizacja może sprawnie prowadzić sprzedaż i komunikować się z klientami oraz partnerami przy użyciu wielu kanałów dostępu do systemu.

Intuicyjna obsługa narzędzi do konfiguracji sprawia, że zarówno tworzenie nowych procesów, jak i wprowadzanie zmian w już istniejących jest łatwe i szybkie. Wykorzystanie m.in. techniki drag-and-drop powoduje, że adaptacje procesów mogą wykonywać użytkownicy biznesowi. Zapewniamy również możliwość wykorzystywania systemu w chmurze.

Ferryt umożliwia zarządzanie wszystkimi elementami procesu: schematem przebiegu, modelem danych, ekranami użytkowników, typami dokumentów, czy też interfejsami do systemów zewnętrznych. Dzięki platformie można:

 • projektować dowolne procesy biznesowe,
 • optymalizować istniejące procesy,
 • zarządzać zadaniami personelu,
 • obsługiwać różnorodne zdarzenia w bieżącej działalności.

Zarządzanie zadaniami i zdarzeniami

Dzięki Ferryt, organizacja która go stosuje, staje się w większym stopniu nastawiona na realizację zadań oraz osiąganie celów operacyjnych i strategicznych. System kontroluje przy tym stopień ich zaawansowania. Dzięki temu możliwe jest rozpoznawanie najbardziej obciążonych osób, komórek lub procesów, a w efekcie wprowadzanie usprawnień w obiegu zadań. Organizacja zwiększa efektywność swoich działań poprzez automatyzację czynności, bieżącą kontrolę kosztów i wydajności pracy.

Elastyczność i łatwość integracji

Elastyczność systemu zapewnia użycie modułów bazowych. Managerom dają one możliwość wpływu na działalność swojej organizacji poprzez samodzielne tworzenie logiki biznesowej procesów. Tworzenie nowych procesów lub modyfikacja dotychczasowych może być realizowana bez udziału dostawcy. Procesy są w pełni konfigurowalne przez użytkownika biznesowego, a co ważne, nie są wymagane prace programistyczne. Elastyczność systemu daje możliwość szybkiego wdrażania w życie zmian w procesach, a tym samym krótki „time to market”.

Zaawansowane narzędzia Ferryt pozwalają na szybkie tworzenie formularzy dostosowanych do ekranów komputerowych, tabletów, smartfonów. Zapewnione jest pełne wsparcie RWD – automatyczne dostosowywanie do różnych ekranów. Tworzenie różnych interfejsów użytkowników obywa się w ramach jednego kroku konfiguracyjnego, co sprawia, że są one jednocześnie dostępne dla wszystkich typów odbiorców końcowych. Wpływa to na znaczne skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie formularzy dla różnych kanałów obsługi.

Narzędzie ściśle współpracuje z innymi modułami. Harmonijnie łączy się też z systemami nie będącymi częścią platformy Ferryt. Z wykorzystaniem dedykowanych mechanizmów i otwartego API, dwukierunkowa komunikacja jest bardzo prosta. Użytkownicy biznesowi mogą samodzielnie podłączać interfejsy do systemów zewnętrznych, co świadczy o łatwej integracji narzędzia z innymi rozwiązaniami.

Jeden system – różne procesy – wiele kanałów

Ferryt zapewnia wielokanałową obsługę klienta. Raz stworzony proces biznesowy może być udostępniany w różnych kanałach obsługi. Z systemu można korzystać poprzez przeglądarkę internetową i urządzenia mobilne (interaktywny formularz e-Wniosek). Ponadto Ferryt sprawdza się w oddziałach, sklepach, Call Center, czy u pośredników i partnerów firm. Dostarczamy również konsolę dla pracowników back-office.

Przyjazne interfejsy użytkownika są dostosowane do wymagań różnych kanałów dostępu. Wniosek o zakup nowego produktu lub zmianę w już posiadanym, złożony  w jednym kanale może być kontynuowany w innym. Sprawy mogą być przekazywane pomiędzy personelem, który może kontaktować się z klientem na różne sposoby. Moduły udostępniane bezpośrednio dla klientów (np. e-Wniosek) są ściśle zintegrowane z systemem back-office/Workflow.

Zarządzanie cyklem życia procesu: od analizy do uruchomienia

Platforma zapewnia skuteczne zarządzanie całym cyklem życia procesu, obejmującym analizę biznesową, modelowanie, symulację oraz uruchomienie. Informacje gromadzone w „życiu produkcyjnym” procesu, pozwalają na monitorowanie jego działania, dokonywanie pomiarów oraz optymalizacje.

Na etapie analizy biznesowej ustala się aktorów, schemat przepływu, istotne zdarzenia  oraz interakcje na poszczególnych krokach procesu. Wykorzystywana do tego celu jest notacja BPMN 2.0, wspierana przez system. Dużą wartością dodaną jest zestaw gotowych procesów, z których korzystamy wykonując analizę dla powtarzalnych i bardziej standardowych procesów. Przykładem jest proces obiegu faktury. Każde rozwiązanie, także to oparte na gotowych procesach, wzbogacamy o funkcjonalności istotne dla danej organizacji.

Na etapie modelowania następuje implementacja struktury procesy wraz krokami i zależnościami.

System automatycznie przyjmuje wszystkie konfiguracje, jakie zostały dokonane w narzędziu na etapie analizy. Z poziomu jednego pulpitu designera, administrator biznesowy dokonuje modelowania procesów w całym niezbędnym zakresie. Projektowanie obejmuje również:

 • konfigurację bazową (jednostki biznesowe, produkty, struktura danych itp.),
 • podstawowe reguły biznesowe,
 • tworzenie logiki zaawansowanej (m.in. reguły, skrypty, walidacje, przeliczenia),
 • tworzenie warstwy prezentacji (różne interfejsy użytkownika, rozmieszczenie pól na ekranie, kryteria wyszukiwania i sortowania list, dokumenty, szablony SMS i e-mail itp.),
 • sposób korzystania z repozytoriów danych,
 • outputy takie jak wydruki, e-maile, SMSy,
 • podłączanie interfejsów do systemów zewnętrznych.

Podczas symulacji dla różnych scenariuszy przejścia, wyliczany jest czas trwania przebiegu procesu. System bierze pod uwagę m.in. szacowany czas trwania poszczególnych kroków procesu i zadań cząstkowych oraz określony czas pracy aktorów w procesie.

Dzięki wbudowanym mechanizmom do migracji logiki biznesowej pomiędzy środowiskami, narzędzie umożliwia szybkie przenoszenie i produkcyjne uruchomienie procesów. Duży stopień zautomatyzowania czynności eksploatacyjnych pozwala na minimalizację kosztów związanych z bieżącą obsługą techniczną.

Analiza kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i wyciąganie na ich podstawie wniosków to nieodłączna część monitoringu. Jest on wykonywany na bieżąco, a zastosowane liczniki pozwalają na analizę dużej liczby danych. Ferryt gwarantuje weryfikację czasu wykonywania zadań i wykrywanie wąskich gardeł.

Optymalizacja związana jest z usuwaniem wąskich gardeł i ich przyczyn. System pozwala na porównanie danych otrzymanych z symulacji i z monitoringu, a w efekcie końcowym także na wyeliminowanie czynności, które utrudniają sprawny przebieg procesów.

Kompleksowe zarządzanie procesami w organizacji

W ramach platformy Ferryt dostarczamy szereg modułów biznesowych z wbudowaną już logiką procesową, które są dedykowane różnym branżom. Wdrażamy predefiniowane procesy biznesowe dla niemal całego obszaru bankowości. Dostarczamy również gotowe procesy dla przedsiębiorstw, m.in. obieg faktur, zarządzanie delegacjami, obsługa kancelarii, procesy sprzedażowe i reklamacyjne.

Udostępniamy zestaw narzędzi do budowy procesów biznesowych zapewniający kompletne środowisko do zarządzania. Każdy z elementów platformy Ferryt można wdrażać niezależnie lub jako część rozwiązania biznesowego. Poszczególne moduły w łatwy sposób można włączyć w istniejącą w organizacji architekturę systemową.

Platforma udostępnia szereg modułów wspierających obsługę procesów, m.in. Ferryt e-Archiwum (wysokowydajne elektroniczne repozytorium z procesami do zarządzania dokumentami i modułem OCR), Ferryt Reporting+ (moduł do tworzenia i publikacji raportów na poziomie operacyjnym i zarządczym), Ferryt Dataspace (silnik decyzyjny i reguł biznesowych, zarządzanie repozytorium danych oraz przeliczeniami), Ferryt Output (konfigurowanie szablonów wydruków, eMail, SMS, narzędzie do zarządzania procesami wydruku) i inne.

Wdrożenie Ferryt Enterprise Platform zapewnia szereg korzyści:

 • gotowe procesy dedykowane dla banków i firm
 • automatyzacja i usprawnienie czynności
 • dostęp do analitycznych danych o procesach
 • możliwość analizy efektywności organizacji
 • prostsze podejmowanie trafnych decyzji
 • niższe koszty działalności
 • szybka, łatwa i samodzielna adaptacja procesów
 • możliwość elastycznej rozbudowy rozwiązań informatycznych
 • wzrost skuteczności działań handlowych
 • wsparcie sieci sprzedaży
 • wyższa jakość usług i satysfakcję klienta
 • łatwa integracja z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami

Informacje o producencie / dystrybutorze:

DomData tworzy innowacyjne rozwiązania dla kluczowych sektorów gospodarki. Z naszego oprogramowania korzystają m.in. najnowocześniejsze banki w Polsce. Szeroki wachlarz produktów firmy obejmuje rozwiązania klasy BPM, Business Intelligence, dedykowane usługi informatyczne oraz rozwiązania mobilne. Świadczymy również usługi doradcze. Ponad 200 projektów zrealizowanych w organizacjach o różnym profilu, daje nam poczucie dobrze spełnianej misji.

Wiodące produkty firmy oparte są na autorskich platformach: Ferryt Enterprise oraz InForum BI Studio. Ferryt umożliwia zarządzanie procesami biznesowymi (BPM), dokumentami (DMS) oraz relacjami z klientem (CRM). System stanowi również podstawę rozwiązań dedykowanych, które są wdrażane w konkretnych branżach i grupowane w pakiety uzupełniające rozwiązania centralne (core-banking lub ERP).

InForum jest systemem klasy Business Intelligence. W oparciu o hurtownię danych, platforma umożliwia tworzenie rozwiązań w takich obszarach jak controlling, sprawozdawczość, raportowanie, planowanie i budżetowanie oraz analizy sprzedaży. Szeroka wiedza firmy z zakresu budowania rozwiązań wykorzystywanych na każdym typie urządzenia, pozwala na stosowanie systemu także z poziomu urządzeń mobilnych.

Oferowane rozwiązania są ściśle dopasowane do wymagań danej branży. Dla różnych sektorów przygotowaliśmy pakiety produktów z funkcjonalnościami dostosowanymi do ich potrzeb. Pakiety te uzupełniają funkcje realizowane przez systemy centralne organizacji, automatyzując pozostałe obszary działalności.

Dzięki kompetentnemu zespołowi menadżerów i konsultantów, firma odnosi sukcesy zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasza oferta to nie tylko rozwiązania informatyczne. Świadczymy kompleksową obsługę konsultingową, doradczą (np. w zakresie optymalizacji procesów) oraz serwisową. Kompetencje i doświadczenie Zespołu pozwalają na wspomaganie naszych Klientów prawie w każdym obszarze ich działalności. Zawsze kierujemy się wysoką jakością oferowanych usług, dbając także o długotrwałe relacje biznesowe i wzajemne zaufanie naszych Partnerów.

Linki do filmów prezentujących system:

Opis podejścia do wdrożenia:

Wdrożenie rozwiązania klasy BPM poprzedzamy określeniem zakresu procesów, które będą porządkowane i automatyzowane przez narzędzie. Dokonujemy analizy biznesowej, definiujemy obszary projektu oraz ustalamy w jakiej kolejności poszczególne czynności będą usprawniane. Analiza wykonywane jest bezpośrednio w systemie (notacja BMPN 2.0), gdzie też zapisywany jest jej wynik. W swoich projektach, w zależności od stawianych wymagań naszych klientów, najczęściej wykorzystujemy metodykę Agile, PMI lub Prince2.

Pierwszy etap wdrożenia najczęściej związany jest z automatyzacją procesów, które są stosunkowo proste pod względem przebiegu i mają charakter masowy. Ich uruchomienie w narzędziu ma przyczynić się do szybkiego uzyskania wymiernej korzyści. Takie podejście do wdrożenia platformy BPM pozwala pracownikom firmy, już na wczesnym etapie projektu, na poznanie narzędzia oraz sposobu korzystania z niego. Jednocześnie możliwe jest szybkie wyjaśnienie wszystkich ewentualnych wątpliwości związanych z obsługą systemu.

Projektując proces, poszczególne działania układamy w określone sekwencje. Dobrym przykładem jest obsługa produktu dostarczanego przez firmę. W tym przypadku prace wdrożeniowe rozpoczynamy od projektowania procesów niezbędnych do finalizacji zakupu danego produktu. Następnie przechodzimy do procesów posprzedażowych: monitorowania realizacji umów i procesów związanych z ich dostawą, a dalej ewentualnie windykacją płatności. Każdorazowo do wdrożenia podchodzimy zgodnie ze wszystkimi etapami cyklu życia procesowego.

Co przyświeca takiemu podejściu do realizowanych wdrożeń? Brak problemów podczas usprawniania bardziej złożonych procesów i większy entuzjazm uczestników projektu do samego wdrożenia w kolejnych jego etapach. Właściwe podzielenie wdrożenia na etapy pozwala na uzyskanie szybkiego sukcesu w projekcie, także w formie wymiernych zysków i oszczędności. Dzięki Platformie Ferryt można korzystać z nowych procesów nawet już po kilku tygodniach od rozpoczęcia działań projektowych.

Opinie klientów:

Wdrożone rozwiązania w znacznym stopniu usprawniły pracę banku, zredukowały czas oraz koszty rejestracji i obsługi wniosków. Z systemu może korzystać wielu użytkowników końcowych w różnych komórkach organizacyjnych banku.

Departament Rozwoju i Utrzymania Portfela Aplikacji
mBank SA

***

Dzięki systemowi do rozpoznawania treści z dokumentów, praca użytkowników zajmujących się rejestracją oraz procesowaniem została w dużym stopniu zautomatyzowana. System przetwarza miesięcznie setki tysięcy stron i dokumentów.

Departament Rozwoju i Utrzymania Portfela Aplikacji
mBank SA

***

Wdrożenie systemu Ferryt Enterprise Platform do zarządzania procesami biznesowymi prowadzony był rzetelnie. Przygotowanie platformy, konfiguracja procesów oraz uruchomienie produkcyjne odbyły się w krótkim czasie, pozwalającym na szybkie „go to market”.

Departament Zakupów i Zarządzania Dostawcami
ING Bank Śląski SA

***

Dzięki narzędziom, obieg, zarządzanie i archiwizacja dokumentów następuje
w postaci elektronicznej w repozytorium danych i dokumentów. Konfigurowanie przepływów jest przejrzyste i przyjazne dla użytkownika biznesowego. Dostarczone narzędzia pozwoliły zautomatyzować proces oceny scoringowej i ratingowej.

Departament Produktów Detalicznych
Bank Pocztowy SA

***

Od roku 2011 DomData AG skutecznie realizuje wdrożenie systemu do zarządzania procesami oraz elektronicznego repozytorium dokumentów. Polecamy DomData AG jako solidnego i rzetelnego dostawcę systemów i usług.

Departament Rozwoju Operacji
BGK

***

Wdrożenie Ferryt Enterprise Platform przeprowadzone zostało sprawnie i bez utrudnień, a prace przez DomData wykonane rzetelnie. System usprawnił pracę Banku w obszarze sprzedaży produktów bankowych wielu użytkownikom korzystającym z części internetowej, mobilnej oraz back-officowej systemu.

Departament Technologii
Nest Bank SA

***

Wysoki poziom świadczonych usług, dobra organizacja wdrożenia, a także dbałość o zadowolenie klienta to synonimy firmy DomData. Oferowane produkty odpowiadają najnowszym technologiom i stanowią dla nabywcy wysoki poziom zabezpieczenia inwestycji.

Zarząd
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

***

System do obsługi procesów oparty o platformę Ferryt Enterprise w znacznym stopniu usprawnił i zautomatyzował pracę banku w obszarach, w których został zastosowany. Dostęp do systemu mają pracownicy jednostek centralnych banku oraz sieć placówek.

Zarząd
BGŻ BNP Paribas SA

***

Rejestrowanie dokumentów kosztowych i procesy zatwierdzania dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym uporządkowały ich przepływ w firmie. Wdrożenie elektronicznego obiegu faktur przyczyniło się do dokładnego utrzymania terminowych płatności.

Zarząd
Raben Polska Sp. z o.o.

Obecność na rynku:

DomData jest obecna na rynku od kilkunastu lat. Zrealizowaliśmy ponad 200 projektów dla klientów z różnych branż, także dla najnowocześniejszych banków w Polsce. Ponad połowa tych projektów dotyczyła wdrożeń Platformy Ferryt.

W okresie naszej aktywności miały miejsce ciągły rozwój i udoskonalenia produktu Ferryt. Ferryt był dostosowywany do bieżących potrzeb klientów, ale również wprowadzane były innowacyjne rozwiązania, które miały przynieść efekty w przyszłości. Dzięki temu produkt stawał się coraz bardziej zaawansowany i kompleksowy. W efekcie zwiększał się jego udział w rynku systemów klasy BPM. Obecnie Ferryt należy do ścisłej czołówki systemów BPM w Polsce i zajmuje szczególnie silną pozycję w bankowości. Znaczące wdrożenia miały też miejsce w Niemczech czy Szwajcarii. Obecnie około połowy przychodów firmy pochodzi ze sprzedaży licencji i usług związanych z Platformą Ferryt.

Plany rozwojowe:

Plany związane z rozwojem Platformy Ferryt dotyczą zarówno ciągłego udoskonalania produktu od strony technologicznej, jak i dalszego zwiększania zakresu spełnianych funkcji oraz łatwości użycia i ergonomii. Duży nacisk kładziemy na zwiększanie standaryzacji rozwiązania, która już teraz spełnia wymagania instytucji działających w wielu krajach i obsługujących miliony klientów.

Nasze działania są nakierowane również na ciągłe wprowadzanie udogodnień związanych z obsługą systemu. Udoskonalamy korzystanie z narzędzia zarówno w zakresie administracji systemu, jak i środowiska projektowania procesów. Rozbudowujemy także funkcjonalności umożliwiające przygotowywanie atrakcyjnych interfejsów użytkownika dla różnych kanałów.

Osobna kategoria to rozbudowa udostępnianej klientom funkcjonalności biznesowej, w tym zestawów gotowych, predefiniowanych modułów biznesowych zawierających procesy.  Najbliższe plany rozwojowe zakładają wprowadzenie do systemu autoryzacji biometrycznej oraz rozbudowę bazy gotowych procesów kredytowych i innych związanych z obsługą klienta lub przetwarzaniem dokumentów.

Wymagania techniczne:

 1. WEB Server: IIS, Windows Server
 2. Serwer aplikacji: Windows Server
 3. Baza danych: MSSQL Server 2014 w wersji Standard lub Enterprise (m.in. w zależności od typu klastra)
 4. Interfejs użytkownika końcowego: WEB Browser (obsługiwana większość przeglądarek)
 5. Warstwa wirtualizacji: VMWare lub Hyper-V
 6. Parametry serwerów uzależnione głównie od liczby procesowanych w systemie instancji procesów i liczby użytkowników

Polityka cenowa:

Na cenę systemu wpływ ma przede wszystkim skala jego wykorzystania. Dzięki swojej skalowalności, rozwiązanie doskonale sprawdza się zarówno w przypadku pojedynczych procesów w niewielkich firmach, jak i w dużych organizacjach z nieograniczoną liczbą użytkowników. W zależności od skali wykorzystania dopasowywany jest model cenowy. Możliwy jest zakup zarówno kompleksowej platformy, jak i pojedynczych modułów biznesowych lub technicznych. Prawidłowe funkcjonowanie platformy wymaga użycia corowych modułów bazowych, dostarczanych wraz z rozwiązaniem biznesowym.

Ceny za licencje są uzależnione od:

 • zakresu wdrażanych modułów bazowych platformy Ferryt,
 • liczby środowisk, na których instalowany jest system (np. środowisko produkcyjne, przedprodukcyjne, testowe,),
 • liczby użytkowników końcowych (w szczególności dopuszczalny jest wariant „no limit”),
 • liczby użytkowników z uprawnieniami administratora do konfiguracji procesów,
 • opłaty licencyjne mogą opcjonalnie być uzależnione od skali wykorzystania (np. liczby klientów obsługiwanych w systemie, liczby instancji procesów realizowanych miesięcznie),
 • w przypadku eksploatacji systemu w chmurze, opłata jest uzależniona od zakresu wykorzystywanych modułów oraz od liczby obciążanych rdzeni procesorów.

Dzięki wysokiej wydajności systemu, możliwe jest korzystanie z niego również na podstawie licencji w wariancie bez ograniczonej liczby użytkowników.

Ceny usług wdrożeniowych, szkoleniowych i parametryzacyjnych są wystandaryzowane, jednak mogą być ustalane indywidualnie dla każdego projektu