Project Description

NAJLEPSZE PRAKTYKI WE WDRAŻANIU KONCEPCJI BPM – 2012

W 2010 roku nasz zespół badając dojrzałość procesową polskich przedsiębiorstw zdefiniował najczęściej występujące problemy utrudniające skuteczne wdrożenia koncepcji BPM. Były to głównie błędy w definiowaniu właścicielstwa procesów, źle zdefiniowane cele, niewłaściwie określone mierniki procesów, brak architektury, błędy w komunikacji. Badanie stało się inspiracją do stworzenia zbioru najlepszych praktyk pozwalających na uniknięcie problemów i ich negatywnych konsekwencji. Tworząc Raport eksperci bazowali na przede wszystkim na wiedzy i doświadczeniach społeczności praktyków zarządzania procesami skupionej wokół serwisu oraz wnioskach z wdrożeń realizowanych przez firmę Carrywater Group S.A.

Raport dostępny jest TUTAJ.