OFFICEOBJECTS®

2020-10-02T07:43:33+00:00

OfficeObjects® WorkFlow wykorzystuje i implementuje najważniejsze standardy z zakresu zarządzania procesami pracy proponowane przez takie organizacje standaryzujące jak Workflow Management Coalition (WfMC), Business Management Initiative (BPMI), Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) i Object Management Group (OMG). W zakresie funkcjonalności nie objętych standardami takich jak zarządzanie czasem, monitorowanie procesów oraz język odpytywania procesów, OfficeObjects® WorkFlow bazuje na najbardziej wartościowych rezultatach międzynarodowych prac badawczych.

JAK WDROŻYĆ SYSTEM KLASY BPM SZYBKO I EFEKTYWNIE?

2020-10-02T07:44:32+00:00

Dla wielu instytucji finansowych i przedsiębiorstw częstym problemem jest terminowe dostosowanie systemów informatycznych do coraz szybciej zmieniających się wymagań klientów i regulatorów. Najbardziej kłopotliwe jest uzgodnienie z dostawcami satysfakcjonujących terminów wprowadzania zmian. Dodatkowo pojawiającym się problemem jest fakt, że zmiany w oprogramowaniu może wykonać tylko dostawca, co z kolei najczęściej związane jest z długim czasem oczekiwania na wprowadzenie modyfikacji. W jaki sposób możemy to zmienić?

JAK PORADZIĆ SOBIE Z DWIEMA PUŁAPKAMI SZCZUPŁEJ TRANSFORMACJI W USŁUGACH: FAŁSZYWY KLEJNOT I FAŁSZYWA OBIETNICA?

2020-10-02T07:45:57+00:00

Wiele firm usługowych decydując się na transformację Lean jest narażona na dwie pułapki: pierwsza polega na tym, że stosuje podejścia skrótowe, wdrażając Lean w zbyt uproszczonej formie lub stosując wybrane metody w oderwaniu od kontekstu (zjawisko to określamy „fałszywym klejnotem”), druga z kolei odnosi się do niedostatecznego zaangażowania wyższego i średniego kierownictwa, tzn. kierownictwo deklaruje zaangażowanie, jednak w rzeczywistości jest ono dalekie od wymaganego z punktu widzenia udanej transformacji (mamy wówczas do czynienia z „fałszywą obietnicą”).

DOJRZAŁOŚĆ PROCESOWA POLSKICH ORGANIZACJI – 2016 (wersja angielska)

2020-11-17T17:56:35+00:00

DOJRZAŁOŚĆ PROCESOWA POLSKICH ORGANIZACJI – 2016 (wersja angielska) The creation of the current edition of the report was a perfect example of using the Jidoka principle, originating from the Lean Management philosophy. We initiated the survey over a year ago, and the first version was made in April 2015. Więcej

CZAS NA SZYBKIE ZMIANY

2020-10-07T10:56:07+00:00

Czy mamy dziś czas na przygotowanie i wdrożenie kompleksowego podejścia do zarządzania procesami biznesowymi w dużych przedsiębiorstwach? Czy nie jest lepszym pomysłem przygotować szybsze zmiany i udowodnić skuteczność metod zarządzania procesami tu i teraz? W którym momencie warto głębiej wejść w metodykę zarządzania procesowego? Jaki model organizacyjny działów wsparcia zarządzania procesowego wybrać w dużych przedsiębiorstwach?

Go to Top