Project Description

PIERWSZA CERTYFIKACJA PROCESOWA DEDYKOWANA DLA SEKTORA FINANSOWEGO

25 listopada odbył się pierwszy certyfikowany egzamin sprawdzający zakres wiedzy i umiejętności zdefiniowanych w ramach standardu Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością, przygotowanego przez Komitet ds. Jakości Usług Finansowych działający przy Związku Banków Polskich.

W ramach przedsięwzięcia koordynowanego przez Związek Banków Polskich powstały dwa programy szkoleniowe:

  •     Menedżer ds. zarządzania procesami i jakością
  •     Senior Menedżer ds. zarządzania procesami i jakością

Są to programy przygotowane specjalnie dla pracowników branży finansowej. Uwzględniają specyfikę branżową, obejmują dzielenie się najlepszymi praktykami i są dobrze wyważonym połączeniem teorii oraz ćwiczeń praktycznych.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna to weryfikacja umiejętności wykorzystania wiedzy przekazywanej podczas szkolenia – polega na zaprezentowaniu wyników projektów realizowanych przez uczestników. Projekty zrealizowane przez uczestników tej edycji szkolenia przyniosły wymierne korzyści, przewyższające wielokrotnie koszty szkolenia.

Przekazywana wiedza oraz ćwiczone podczas szkoleń umiejętności bazują na trzech najistotniejszych w ostatnich latach podejściach:

  •     Klasyczne zarządzanie procesami (BPM)
  •     Six Sigma
  •     Lean Management

Z programem szkolenia można zapoznać się TUTAJ.

Więcej informacji: www.certyfikacjaprocesowa.pl