Project Description

PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ BPMS DOSTĘPNYCH W POLSCE

Przegląd dostępnych na polskim rynku rozwiązań klasy BPMS jest opracowaniem mającym na celu uproszczenie procesu rozpoznania rynku realizowanego w organizacjach, które planują wdrożenie systemu do automatyzacji procesów.

Jednym z najczęściej pojawiających się problemów skutkujących niezadowalającą efektywnością procesów w firmach i instytucjach funkcjonujących w Polsce jest brak odpowiedniej ich automatyzacji. Większość analiz – prowadzonych wewnętrznie lub przy wsparciu firm doradczych – zawiera stwierdzenie „zbyt duża liczba kroków procesu realizowana jest manualnie, rekomendowana jest ich automatyzacja”. Automatyzacja wpływa na efektywność, terminowość, jakość, ale sprawia również, że procesy są bardziej transparentne, a podział odpowiedzialności w organizacji nie budzi wątpliwości.

W przeprowadzonym przez zespół PROCESOWCY.PL w 2016 roku badaniu dojrzałości procesowej 17% respondentów potwierdziło, że reprezentowane przez nich organizacje mają w planach wdrożenie narzędzia klasy BPMS.

Wynikająca z potrzeb i zainteresowania dynamika rynku rozwiązań BPMS skłoniła nas do opracowania przeglądu rozwiązań tej klasy dostępnych na polskim rynku. Niniejsze opracowanie ma ułatwić pozyskanie informacji o narzędziach, ale również zainspirować – dzięki opisaniu widocznych na rynku BPMS trendów i najlepszych praktyk we wdrażaniu tej klasy rozwiązań.

Życzymy udanej lektury!

Zespół PROCESOWCY.PL

Przegląd dostępny jest bezpłatnie tutaj: