Dojrzałość procesowa w administracji publicznej

890,00 

Materiał powstał na bazie przeprowadzonego w 2020 roku badania dojrzałości procesowej organizacji funkcjonujących w Polsce. Zawarte w nim zostały wybrane aspekty badania dojrzałości procesowej z wyodrębnionymi wynikami dot. administracji publicznej.

Liczba respondentów, którzy wzięli udział w badaniu dojrzałości procesowej: 143

Liczba respondentów reprezentujących branżę bankową: 20 (14% ogółu respondentów)

Kategoria:

Opis

Co mi da lektura materiału?

 • Możliwość porównania dojrzałości procesowej organizacji należącej do administracji publicznej z ogólną dojrzałością procesową firm i instytucji funkcjonujących w Polsce.
 • Możliwość porównania wyzwań, czynników sukcesu i trendów dot. przedsięwzięć „procesowych” w administracji publicznej z wyzwaniami, czynnikami sukcesu i trendami w pozostałych firmach i instytucjach funkcjonujących w Polsce.

Co zawiera materiał?

 • Porównanie dojrzałości procesowej organizacji należących do administracji publicznej z ogólną dojrzałością procesową firm i instytucji funkcjonujących w Polsce.
 • Porównanie korzyści stawianych wobec przedsięwzięć związanych z procesowym podejściem do zarządzania w administracji publicznej oraz w organizacjach ze wszystkich branż łącznie.
 • Porównanie wyzwań i trudności towarzyszących wprowadzaniu procesowego podejścia do zarządzania w administracji publicznej oraz w organizacjach ze wszystkich branż łącznie.
 • Porównanie czynników przyczyniających się do skutecznego wprowadzania i utrzymania procesowego podejścia do zarządzania w administracji publicznej oraz w organizacjach ze wszystkich branż łącznie.
 • Porównanie odsetka organizacji z powołaną rolą Właściciela Procesów w administracji publicznej oraz we wszystkich branżach łącznie.
 • Porównanie odsetka organizacji ze zdefiniowaną architekturą procesów w administracji publicznej oraz we wszystkich branżach łącznie.
 • Porównanie odsetka organizacji z funkcjonującym centrum kompetencji procesowych w administracji publicznej oraz we wszystkich branżach łącznie.
 • Porównanie najważniejszych przedsięwzięć związanych z zarządzaniem procesami i ich doskonaleniem planowanych na najbliższy rok w organizacjach należących do administracji publicznej oraz w organizacjach ze wszystkich branż łącznie.

Materiał jest w formie prezentacji zapisanej w pliku PDF i składa się z 14 slajdów (w tym jednego tytułowego i jednego końcowego).

Autor materiału:

 • Zespół PROCESOWCY.PL

Uwagi:

 • Informacje z materiału mogą być wykorzystywane z podaniem źródła (PROCESOWCY.PL).

Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Go to Top