Dojrzałość procesowa w branży profesjonalnych usług wspólnych

890,00 

Materiał powstał na bazie przeprowadzonego w 2020 roku badania dojrzałości procesowej organizacji funkcjonujących w Polsce. Zawarte w nim zostały wybrane aspekty badania dojrzałości procesowej z wyodrębnionymi wynikami dot. organizacji z branży profesjonalnych usług wspólnych – tzw. centrów outsourcingowych (BPO / GBS / SSC).

Liczba respondentów, którzy wzięli udział w badaniu dojrzałości procesowej: 143

Liczba respondentów reprezentujących branżę profesjonalnych usług wspólnych: 26 (18% ogółu respondentów)

Kategoria:

Opis

Co mi da lektura materiału?

 • Możliwość porównania dojrzałości procesowej organizacji z branży profesjonalnych usług wspólnych z ogólną dojrzałością procesową firm i instytucji funkcjonujących w Polsce.
 • Możliwość porównania wyzwań, czynników sukcesu.
  i trendów dot. przedsięwzięć „procesowych” w branży profesjonalnych usług wspólnych z wyzwaniami, czynnikami sukcesu i trendami w pozostałych firmach i instytucjach funkcjonujących w Polsce.

Co zawiera materiał?

 • Porównanie dojrzałości procesowej organizacji z branży profesjonalnych usług wspólnych z ogólną dojrzałością procesową firm i instytucji funkcjonujących w Polsce.
 • Porównanie korzyści stawianych wobec przedsięwzięć związanych z procesowym podejściem do zarządzania w organizacjach z branży profesjonalnych usług wspólnych oraz w organizacjach ze wszystkich branż łącznie.
 • Porównanie wyzwań i trudności towarzyszących wprowadzaniu procesowego podejścia do zarządzania w organizacjach z branży profesjonalnych usług wspólnych oraz w organizacjach ze wszystkich branż łącznie.
 • Porównanie czynników przyczyniających się do skutecznego wprowadzania i utrzymania procesowego podejścia do zarządzania w organizacjach z branży profesjonalnych usług wspólnych oraz w organizacjach ze wszystkich branż łącznie.
 • Porównanie odsetka organizacji z powołaną rolą Właściciela Procesów w branży profesjonalnych usług wspólnych oraz we wszystkich branżach łącznie.
 • Porównanie odsetka organizacji ze zdefiniowaną architekturą procesów w branży profesjonalnych usług wspólnych oraz we wszystkich branżach łącznie.
 • Porównanie odsetka organizacji z funkcjonującym centrum kompetencji procesowych w branży profesjonalnych usług wspólnych oraz we wszystkich branżach łącznie.
 • Porównanie najważniejszych przedsięwzięć związanych z zarządzaniem procesami i ich doskonaleniem planowanych na najbliższy rok w organizacjach z branży profesjonalnych usług wspólnych oraz w organizacjach ze wszystkich branż łącznie.

Materiał jest w formie prezentacji zapisanej w pliku PDF i składa się z 15 slajdów (w tym jednego tytułowego i jednego końcowego).

Autor materiału:

 • Zespół PROCESOWCY.PL

Uwagi:

 • Informacje z materiału mogą być wykorzystywane z podaniem źródła (PROCESOWCY.PL).

Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Go to Top