• Szkolenie obejmuje kilkadziesiąt filmów szczegółowo pokazujących jak wykonać każdy kolejny krok w analizie danych procesowych. Nie zawiera teorii. Wszystkie zaprezentowane analizy wykonane są w oparciu o praktyczne przykłady, w wielu przypadkach na bazie rzeczywistych zanonimizowanych danych. Omówione zostały kluczowe zagadnienia związane z prowadzeniem analiz, począwszy od etapu przygotowania zebranych danych, poprzez wybór właściwej metody i wykonanie analizy z wykorzystaniem systemu Minitab aż do etapu interpretacji uzyskiwanych wyników i komunikowania ich w organizacji w taki sposób aby inspirowały do podjęcia działań optymalizacyjnych. To szkolenie ma przynieść efekt w postaci nabycia praktycznych umiejętności przydatnych w Twojej pracy. Dlatego wskazane jest wielokrotne odtwarzanie poszczególnych filmów i na ich podstawie wykonywanie ćwiczeń.  
    Po zakupie szkolenia otrzymasz kod dostępu do platformy e-learningowej ze szkoleniem.
  • Materiał powstał na bazie przeprowadzonego w 2020 roku badania dojrzałości procesowej organizacji funkcjonujących w Polsce. Zawarte w nim zostały wybrane aspekty badania dojrzałości procesowej z wyodrębnionymi wynikami dot. administracji publicznej. Liczba respondentów, którzy wzięli udział w badaniu dojrzałości procesowej: 143 Liczba respondentów reprezentujących branżę bankową: 20 (14% ogółu respondentów)
  • Materiał powstał na bazie przeprowadzonego w 2020 roku badania dojrzałości procesowej organizacji funkcjonujących w Polsce. Zawarte w nim zostały wybrane aspekty badania dojrzałości procesowej z wyodrębnionymi wynikami dot. organizacji z branży bankowej. Liczba respondentów, którzy wzięli udział w badaniu dojrzałości procesowej: 143 Liczba respondentów reprezentujących branżę bankową: 21 (15% ogółu respondentów)
  • Materiał powstał na bazie przeprowadzonego w 2020 roku badania dojrzałości procesowej organizacji funkcjonujących w Polsce. Zawarte w nim zostały wybrane aspekty badania dojrzałości procesowej z wyodrębnionymi wynikami dot. organizacji z branży profesjonalnych usług wspólnych – tzw. centrów outsourcingowych (BPO / GBS / SSC). Liczba respondentów, którzy wzięli udział w badaniu dojrzałości procesowej: 143 Liczba respondentów reprezentujących branżę profesjonalnych usług wspólnych: 26 (18% ogółu respondentów)
  • Materiał powstał na podstawie doświadczeń analityków PROCESOWCY.PL – pochodzących ze zrealizowanych projektów oraz ze znajomości międzynarodowych modeli referencyjnych. Model opisuje najczęściej spotykany przepływ pracy dotyczący obsługi zgłoszeń reklamacyjnych. Jest doskonałą inspiracją podczas modelowania analogicznego procesu w swojej organizacji. Model został przygotowany w notacji BPMN 2.0.
  • Materiał powstał na podstawie doświadczeń analityków PROCESOWCY.PL – pochodzących ze zrealizowanych projektów oraz ze znajomości międzynarodowych modeli referencyjnych. Model opisuje najczęściej spotykany przepływ pracy dotyczący rekrutacji zewnętrznej. Jest doskonałą inspiracją podczas modelowania analogicznego procesu w swojej organizacji. Model został przygotowany w notacji BPMN 2.0.
Go to Top