Nasze usługi

Doradztwo:

  • Opracowanie i wdrożenie ładu procesowego
  • Definiowanie architektury procesów
  • Tworzenie drzewa celów i mierników procesów
  • Modelowanie stanu obecnego procesów
  • Mierzenie i analiza oraz budowanie stanu docelowego procesów
  • Wdrażanie mechanizmów ciągłego doskonalenia procesów

Outsourcing:

  • Outsourcing ekspertów pełniących określone role związane z zarządzaniem procesami
  • Outsourcing zespołów związanych z zarządzaniem procesami