Project Description

Dojrzałość procesowa polskich organizacji – 2010

Zapraszamy do zapoznania się z raportem “Dojrzałość procesowa polskich organizacji”. Raport jest podsumowaniem badania prowadzonego przez nas od paździenika 2009 i bazuje na 480 poprawnie wypełnionych ankietach internetowych.

Chcemy, aby raport powstawał cyklicznie i stanowił podstawę do “przemyśleń procesowych” w każdej zainteresowanej organizacji. Nie kierujemy raportu wyłącznie do ekspertów procesowych, wręcz przeciwnie – mamy nadzieję, że efekt naszej pracy będzie zachęcał wszystkich użytkowników do samodzielnego pozycjonowania swoich organizacji na szczeblach dojrzałości procesowej.

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać raport na wskazany adres e-mail.