Project Description

DOJRZAŁOŚĆ PROCESOWA POLSKICH ORGANIZACJI – 2020

Mamy ogromną przyjemność oddać w Państwa ręce bezpłatny raport stanowiący podsumowanie ba­dania dojrzałości procesowej przeprowadzonego w 2020 roku wśród firm i instytucji funkcjo­nujących w Polsce.

Jak zapewne Państwo się domyślacie specyfika roku 2020 sprawiła, że badanie stało się dla nas trudnym przedsięwzięciem. Biorąc jednak pod uwagę liczne pytania o nową edycję bada­nia oraz długi czas dzielący nas od poprzedniej edycji (2016 r.) podjęliśmy to wyzwanie.

W tym roku liczba respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na nasze pytania była mniejsza niż w poprzednich edycjach badania i wyniosła 143 osoby. Mniejsza próba badawcza nie jest bynajmniej konsekwencją trudnego roku. Bardzo chcieliśmy zbadać zależności między dojrza­łością procesową a zyskownością, zadowoleniem klienta i zadowoleniem pracownika. Dlatego dużo pracy włożyliśmy w dotarcie do firm, które z jednej strony w taki sam sposób podchodzą do mierzenia tych parametrów (np. wszystkie stosują NPS jako miarę zadowolenia Klienta),
z drugiej natomiast strony zapewniają reprezentatywność próby (różnorodność branż, wiel­kość organizacji itp.).

Cieszymy się z osiągniętego efektu, ponieważ badanie wreszcie przyniosło odpowiedź na fun­damentalne pytanie: Czy opłaca się być na najwyższym poziomie dojrzałości procesowej?

Badanie prowadziliśmy w dotychczasowej formule – składało się z części ankietowej (kom­pletne ankiety pozyskane od 143 respondentów) oraz wywiadów pogłębionych (przeprowa­dzonych w 27 organizacjach).

Mamy nadzieję, że raport okaże się dla Państwa inspirujący i dostarczy argumentów do zwięk­szania dojrzałości procesowej w Państwa organizacjach.

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać bezpłatny raport na wskazany adres e-mail.

Poniżej zamieszczamy również odpłatne, dodatkowe opracowania dotyczące dojrzałości procesowej w trzech wybranych branżach (profesjonalne usługi wspólne, bankowość, administracja publiczna).